สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
SDU Discovery Service

ฐานข้อมูลออนไลน์

ดูทั้งหมด

บริการไอที

บริการทั้งหมด
บริการเครือข่ายไร้สาย
บริการ VPN
Microsoft Team
บริการปฎิทินนัดหมาย
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน
บริการ Cloud Computing
Microsoft Azure Dev Tools
บริการอีเมลมหาวิทยาลัย
บริการเว็บโฮสติ้ง
Microsoft Office 365
บริการ One Drive
บริการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
บริการ Eduroam
Foxit PDF Editor for Education
Microsoft Authenticator

คู่มือKM

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด